ווינסטון צ'רצ'יל אמר פעם "קודם אנו מעצבים את ביתנו, ובהמשך ביתנו מעצב אותנו". הסמלים בהם

אנו מקיפים את עצמנו פועלים על המיינד העמוק שלנו, גם כאשר איננו מודעים לכך, ומממשים עצמם

בחיינו.

לא פעם נכנסתם לחלל ומיד השתנה לכם מצב הרוח . גודלו של החלל , צבעוניותו וכמות האור

הטבעי או המלאכותי , הם פרמטרים חשובים ביותר אשר משפיעים […]